Банкова сметка: BG93IORT81631000003400  ИНВЕСТБАНК АД „ДЕТИ 23“ЕООД

Проект: BG16RFOP002-2.073-10303 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”
 

Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Обща стойност на проекта: 3 091.00 лева, от които  2 627.35 лева европейско  463.65 лева национално съфинансиране.


Начало: 01.09.2020 г.

Край: 01.12.2020 г.